Ihmiseltä ihmiselle

Sosiaalityön tehtävissäni teen ammatillista kuntoutustyötä ja toimin ammatillisena tukihenkilönä. Asiakkainani on esimerkiksi mielenterveyskuntoutujia, vammaispuolen asiakkaita tai lastensuojelun asiakkaita. Sosiaalityössä tavoitteena on tunnistaa laajemmin asiakkaiden yksilölliset haasteet ja reagoida niihin tarpeen mukaan.

Olen koulutukseltani Valviran laillistettu sosionomi ja taustallani on myös 10 vuotta tukiperheenä toimimisesta sekä 15 vuotta esiopettajana toimimisesta.

Sosiaalityössä jokainen ihminen pitää nähdä arvokkaana. Jokaisen erilaisten ja yksilöllisten haasteiden keskeltä koitetaan löytää positiivisia näkökulmia - kiinnekohtia, jotka vievät elämässä eteenpäin. Minulle on tärkeää sosiaalityössä auttaa asiakasta uskomaan itseensä ja löytämään omat voimavaransa. Käytän paljon hyödyksi liikunta-alan osaamista, sillä liikunta on paras lääke! 

Ihminen työn keskipisteenä

Kaikki me olemme yksilöitä ja kamppailemme omanlaistemme haasteiden parissa. Samalla me kaikki olemme yhtä arvokkaita – kohtaamalla toisemme samanvertaisina pystymme tukemaan toisiamme voimaan paremmin.

Valviran laillistettu sosionomi

Taustallani on pitkä kokemus erilaisista sosiaalialan töistä ja monipuolisesta asiakaskunnasta yhteensä 25 vuoden ajalta.

Positiivisuus kantaa pitkälle

Korostan toiminnassani posiitivisen ajattelun voimaa. Oli asiakkaan tilanne kuinka vaikea tahansa, on tärkeää löytää se hopeinen pilvenreunus, jonka kautta asiakas saa voimaa haasteidensa keskellä.

Minusta sanottua

Ota yhteyttä